Informare

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatea Geoascent SRL cu sediul în sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad, str. Gura Văii, nr. 175, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J15/585/2016, având CUI RO 36113132, reprezentată prin administrator Georgescu Ioan-Alexandru, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă punem la dispoziție acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga unor terți și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 

                Datele cu caracter personal prelucrate

Având în vedere calitatea dumneavoastră de client al Spălătoriei Profesionale Go Clean sau al Go Clean Auto, datele personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt:

 • numele și prenumele,
 • domiciliul (adresa poștală pentru preluare/livrare covoare și articole textile),
 • numărul de telefon,
 • adresa de e-mail (în cazul în care ne-ați contactat prin online),
 • datele de facturare (în cazul în care dumneavoastră solicitați factură),
 • contul de social media (în cazul în care interacționați cu pagina noastră de facebook).

Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care v-ați exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Depunem toate eforturile să păstram aceste date în deplină siguranță și să le utilizăm doar în scopurile permise de lege și de dumneavoastră. În orice moment vă puteți răzgândi și ne puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului dumneavoastră exprimat anterior. Aveți posibilitatea de a ne contacta la adresa de e-mail: birou.sgc@gmail.com.

 

        Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop legitim și anume desfășurarea activităților comerciale (de vânzare – cumpărare servicii prin intermediul Spălătoriei Profesionale Go Clean și a Go Clean Auto).

Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administram datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranța și numai pentru scopul specificat.

 

                Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul dumneavoastră, acordat cu prilejul plasării comenzii (programării) și/sau semnării bonului de comandă. Totodată, temeiul este și unul legal/contractual și are la baza raportul comercial ce a luat naștere între dumneavoastră și societatea Geoascent prin plasarea comenzii și efectuarea plăților serviciilor comandate, dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activității comerciale și economice a societății Geoascent.

 

                Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate unor terte părți

Comunicăm aceste date către terți, de exemplu:

 1. Societăți care prestează servicii externalizate în legătură cu activitatea noastră comercială (contabilitate);
 2. Autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice, pentru a ne conforma reglementarilor aplicabile.

               

                Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

                Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare.
 2. Dreptul la rectificare – corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergere) – dreptul la ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care: (i) contestați exactitatea datelor, (ii) prelucrarea este ilegală și se solicită restricționarea acesteia, (iii) nu mai avem nevoie de datele dvs., însă dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime prevalează asupra dreptului dvs. în ceea ce privește prelucrarea.
 5. Dreptul de portabilitate – dreptul de primi datele cu caracter personal furnizate într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator.
 6. Dreptul de opozitie – cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertarilor dvs. sau pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 7. Dreptul de a depune plângere – la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 8. Dreptul la despăgubiri – dacă societatea noastră în calitate de operator de date este în culpă.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, în calitate de client al societății Geoascent aveți dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa birou.sgc@gmail.com prin care să vă exercitați în mod just și licit dreptul de intervenție garantat privind rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016.

               

                Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

               

                Perioada de pastrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate:

 • pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate
 • conform termenelor de prescripție aplicabile (3 ani)
 • pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabila (ex.: din domeniul financiar – contabil).

 

                Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea Geoascent va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său, prin stabilirea de măsuri de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.